Blog

Zelfbeeld en social media

We worden dagelijks geconfronteerd met fitte lichamen, dat enorm wordt beïnvloed door social media. Voeding- en fitnessmarketing heeft veel impact  op het zelfbeeld van (jonge) vrouwen. Soms vergeten we dat veel foto’s van (fitness) modellen worden bewerkt, en dat we massaal worden misleid door social media, die bepaalde schoonheidsidealen hanteert. Deze idealen zijn niet altijd gezond en realistisch, en kan verstrekkende gevolgen hebben voor vrouwen; van een laag zelfbeeld naar plastische chirurgie en eetstoornissen.

 

Social media

heeft bepaalde idealen op het gebied van schoonheid, kleding en levensstijl die niet altijd gezond en realistisch zijn. De idealen van de media kunnen vrouwen op een negatieve manier beïnvloeden omdat wij hier dagelijks mee worden geconfronteerd. Er is dan ook uitvoerig onderzoek gedaan naar het verband tussen de media en het zelfbeeld van vrouwen:

  1. Mensen zijn van nature gevoelig voor de idealen van anderen en dus ook voor de idealen die er vanuit de media worden gecommuniceerd. Hierdoor kunnen vrouwen een negatief zelfbeeld ontwikkelen.
  2. Mensen hebben een natuurlijke neiging om zichzelf te vergelijken met anderen. Hierdoor kunnen vrouwen de neiging hebben om zichzelf te vergelijken met anderen. Hierdoor kunnen ze negatief over zichzelf gaan denken.
  3. Vanuit een psychologische invalshoek zijn sommige vrouwen emotioneel instabiel en denken zij negatief over hun lichaam na het zien van schoonheidsidealen in de media.

 

Wie ben jij?

Veel mensen hebben de neiging om hun zelfbeeld te meten aan hun ideaal. ‘Ben ik zo aantrekkelijk als ik zou willen zijn”, “verdien ik zoveel geld, als ik zou moeten?”.  Mede door de introductie van social media wordt het ideale (meestal onrealistisch) zelfbeeld gevormd, en gaat het zelfs zo ver dat de waarde van het individu gekoppeld wordt aan de sociale groep waartoe hij of zij behoort. Hoeveel volgers heb je, hoe ziet je lichaam eruit en welk product of merk promoot je?

Op basis van deze aspecten wordt er via voeding en fitnessmarketing ingespeeld op de fantasie van de consument. De consument schaft vervolgens een product of dienst aan in de hoop te transformeren naar hun schoonheidsideaal. Men is dan ook al gauw in de veronderstelling dat iemand veel kennis heeft op het gebied van gezondheid; puur door de looks en het profiel dat eromheen is gebouwd/gekocht op social media.

Als je niet weet wie jij bent, gemakkelijk beïnvloedbaar bent en nog geen flauw benul hebt hoe de fitness- en voedingsindustrie werkt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben zoals een laag zelfbeeld, plastisch chirurgie, ongezonde afslankmiddeltjes, crash diëten en zelfs eetstoornissen.

 

Zelfbewustzijn

Gaat over eigenwaarde, zelfvertrouwen, innerlijke harmonie en stabiliteit. Zelfbewustzijn gaat over het in contact komen met jezelf, acceptatie van jezelf; oftewel zelf-liefde die onmeetbaar is aan anderen. Hoe heerlijk zou het zijn als je jezelf liefhebt? Hoe heerlijk zou het zijn als je bewust bent van het feit dat jouw schoonheid uniek is? Hoe heerlijk zou het zijn om de focus alleen op jezelf te richten, zonder beïnvloed te worden door bewerkte foto’s van fitness (modellen)?

Als je weet dat je gemakkelijk beïnvloedbaar bent, stop dan desnoods even met social media en richt je op  het lezen van boeken die je mentale veerkacht geven en doe een backgroundcheck voordat je producten of diensten aanschaft.

 

 

Bronvermelding:
Referenties Dittmar, H., & Howard, S. (2004). Thin-ideal internalization and social comparison tendency as moderators of media models’ impact on women’s body-focused anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 768-791. doi:10.1521/jscp.23.6.768.54799 Hawkins, N., Richards, P. S., Granley, H. M., & Stein, D. M. (2004). The impact of exposure to the thin-ideal media image on women. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention, 12, 35-50. doi:10.1080/10640260490267751 Kwa, C. (2014) Kernthema’s in de wetenschapsfilosofie. Den Haag: Boom Lemma Neuman, W.L. (2013). Understanding research. Boston: Pearson. Orne, M. T. (1962). On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications. American Psychologist, 17, 776-783. doi:http://dx.doi.org/10.1037/h0043424 Roberts, A., & Good, E. (2010). Media images and female body dissatisfaction: The moderating effects of the five-factor traits. Eating Behaviors, 11, 211-216. doi:10.1016/j.eatbeh.2010.04.002 Smink, F. R. E., Van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2012). Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Current Psychiatry Reports, 14, 406-414. doi:10.1007/s11920-012-0282-y Van Hees, M., de Jong, E., & Nauta, L. (2012). Kernthema’s van de filosofie. Amersterdam: Boom. Wertheimer, E. H., Paxton S. J., Schutz, H. K., & Muir, S. L. (1997). Why do adolescent girls watch their weight? An interview study examining sociocultural pressures to be thin. Journal of Psychosomatic Research, 42, 345-355. doi:10.1016/S0022-3999(96)00368-6

 

Write a Comment